บริษัท ฟิลเตอร์ไฟน์จูน จำกัด

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท บิ๊กบีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

BIG BEE ENTERPRISE CO.,LTD.